Masterler, Müsabaka Genel Talimatı

MASTERLEREGE Masterler Federasyonu 2016-2017 Sezonu Müsabaka Genel Talimatını yayınladı. 2016-17 Futbol Sezonunda Temel alınacak Esaslar şöyle:

MADDE-1: AMAÇ 

 1. A) Bu Talimat, Master futbol müsabakalarının Uluslararası futbol oyun kurallarına göre gerçekleştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
 2. B) Master statüsü Amatör futbol statüsünde değerlendirilmiştir. Bu nedenle Ligin bütün etaplarında Amatör futbol talimatları kullanılacaktır.
 3. C) Ege Masterler Federasyonunun düzenlediği bütün Lig ve Kupa organizasyonlarında TFF tarafından yayınlanmış ve halen yürürlükte olan Futbol Oyun Kuralları, Futbol Müsabaka Talimatı (Ağustos 2013),Futbol Disiplin Talimatı (Temmuz 2014),Hif Turnuvaları Talimatı (Şubat 2009)  esas olarak alınacaktır.

D  Ege Masterler Federasyonu bu talimatta kısaca EMF olarak belirtilecektir.

 1. E) EMF iş bu talimatta yapacağı her türlü değişikliği Lig organizasyonu başlamadan deklare edecektir. Lig devam ederken yapılması gereken zorunlu değişiklikler ancak olağan üstü genel kurulda salt çoğunluğun oy çokluğuyla yapılabilir.Yapılan değişiklikler bağlayıcıdır.

Değişiklik istekleri EMF ye yazılı müracaatla yapılır. EMF isteğin aciliyetine binaen  kanuni süresi içinde olağan üstü genel kurul toplantı çağrısı yapacaktır.Yapılacak olan bütün olağan ve olağan üstü genel kurullar öncesi toplantı yeter sayısı  belirtilmeyecek olup hazirun cetveli kullanılacaktır.Duyurusu yapılmış bütün genel kurullara takımlardan en az bir delegenin katılması zorunlu  olup, mazeret nedeniyle katılamama durumlarında bir delegeye en fazla iki  delege tarafından imzalı vekalet verilebilecektir.

MADDE-2: FUTBOL MÜSABAKA SEZONU 

 1. A) Master futbol müsabaka sezonu her yıl EMF Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen futbol müsabaka başlangıç tarihine: ilan edildikten sonra 5 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın geçerli olması için ,( bir önceki sezon ligine katılmış olmak )şartı ile toplam kulüp sayısının yarısından bir fazla olması gereklidir.  Bu sayı altında olan itirazlar değerlendirilmeye alınmaz. Değerlendirilmeye alınan itirazlar olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülmek üzere kayda alınır.

 MADDE-3: KULÜPLERİN UYGUNLUĞU 

 1. A) Lige katılacak kulüplerin İl Dernekler Müdürlüğünce Master Spor Derneği olarak tescil edilmiş olmaları şarttır.
 2. B) Kulüpler belirlenen lig başlangıç tarihinden en az 15 gün önce kadrolarını Federasyona bildirmek zorundadırlar.
 3. C) Master kulüplerimizde oynayan sporcuların aynı sezon içinde TFF ile ASKF bünyesinde yer alan bir ligde ve kulüpte amatör veya profesyonel olarak faal futbol oynamaması şarttır.Yıl içinde tescil edilmiş  lisanslar futbolcu açısından oynamış veya oynayacak olarak kabul edilecektir. Bu durumdaki bir futbolcunun  Master liginde müsabaka isim  listesine yazılması durumunda oynamasa dahi EMF disiplin talimatında yer alan cezai şartlar uygulanacaktır.
 4. D) Her Kulüp sporcusuna EMF tarafından düzenlenen ve o takımın sporcusu olduğunu ispatlayan müsabaka başlamadan lisansların kulüp tarafından saha  gözlemcisine verilmesi zorunludur.
 5. E) Lige katılacak takımların  EMF Yönetim kurulunca belirlenecek olan  sezonluk katılım ücretlerini ve aylık aidatlarını yatırmış olmaları zorunludur. Katılım ücretlerini ve aidatlarını yatırmayan takımların lig başvuruları kabul edilmeyecektir.

 MADDE-4: MÜSABAKA ÇEŞİTLERİ   VE DÜZENLENMESİ

 1.   A) Master takımlarının müsabaka çeşitleri resmi ve özel karşılaşmalar olmak üzere 2 çeşittir. Resmi karşılaşmalar Lig Kupası ve Master Süper Kupasından oluşur. Master Süper Kupası belirlenen bölge takımlarının sezon Şampiyonları ile 2. ve 3. takımlarından oluşur. EMF gerek duyduğu takdirde bu takımların yerine başka takımların katılmalarını sağlayabilir.

(1)Resmi müsabakalar ve bu müsabakalara ait ünvanlar EMF tarafından düzenlenir..

(2)Özel müsabakalar hakkında TFF ‘ya ait Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı hükümleri uygulanır. EMF ‘ye  tescilli kulüplerin yurtdışında ve yurt içinde özel müsabakalara katılabilmeleri için Federasyonun iznini almaları gereklidir.

(3)Yurt Dışında oynanacak karşılaşmalar veya turnuvalara prensip olarak Şampiyon takım gönderilir. Şampiyon takımın gidememesi durumunda gidecek takım EMF  tarafından belirlenir. Yurtdışına gidecek takım çıkartılamaması durumunda EMF her kulübe haber vererek karma bir takım oluşturabilir.                                                                               (4)EMF  üyesi kulüpler EMF’ nin  kuralları ve izni dahilinde sezon dışında özel maç ve turnuvalar düzenleyebilir. EMF üyesi olmayan kurum ve takımların da turnuva düzenlerken EMF ‘ye bilgi vermesi ve izin alması esastır.EMF’nin bilgisi ve izni dışındaki organizasyonlar ve takımlar hakkında  ; para cezası,EMF karmasına davet edilmeme,federasyon üyeliğinin askıya alınması veya sonlandırılması gibi muhtelif cezai yaptırımlar uygulanabilecektir.

 MADDE-5: USULÜN BELİRLENMESİ 

EMF, resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağını belirler. Müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.

 MADDE 6:LİGLER VE FİKSTÜR 

 1. A) EMF Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ağustos ayının ilk haftası belirlenen Lig tarihinin açıklanmasından sonra Ağustos ayının son haftasında Lig Fikstürünün çekilişinin yapılması planlanır.
 2. B) EMF liglerin sayısını ve bu liglerin hangi takımlardan oluşacağını belirler. Liglerde, gruplarda ve kupalarda yer alacak kulüplerin sayılarını artırabilir veya azaltabilir. Gerek gördüğü hallerde, ligleri, kulüplerin güç dengelerini ve deplasman durumlarını göz önünde bulundurarak alt liglere ve gruplara ayırabilir. Ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını belirler. Müsabaka statülerini ve fikstürleri düzenler ve müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinde ilan eder.
 3. C) Lig boyunca FİFA, UEFA ve TFF’ nin genel oyun ve disiplin kuralları uygulanacaktır. Ceza ve disiplin konularında TFF DİSİPLİN TALİMATI baz olarak alınacaktır. Bu kapsamda disiplin cezaları ve disiplin ihlalleri ile ilgili kararlar EMF yetkili kurullarınca verilecektir.

 MADDE 7 : PUAN USULÜ VE AVERAJ 

 1.        A) Yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.  Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır.
 2. B) Lig organizasyonunun gruplar ve kümeler halinde düzenlenmesi durumunda şampiyonu belirleyecek: play -off maçlarına esas olacak genel sıralama grup takım sayısına bağlı olarak tespit edilecektir.Bu durum lig başlamadan katılımcılara tebliğ edilecektir.EMF resmi web sayfasında yer alan bütün yayın,karar ve haberler kulüplerce tebellüğ edilmiş sayılacaktır.,
 3. C) Play-off maçları toplamda 16(on altı) takım katılacak şekilde  planlanacaktır.Grup içi sıralamalar ; 4 ( dört ) grup olduğu takdirde  gruplarında ilk 4 (dört ) sırayı alacak takımdan, 3 ( üç ) grup olduğu takdirde ise gruplarında ilk 5 (beş)  ve en iyi 16ncı (onaltı)ncı  takımdan oluşur. Üç grup olduğu durumlarda gruplardaki takım sayısı eşit değilse takım sayısının fazla olduğu gruptaki en sonuncu takımla yapılan maçlar oynanmamış farz edilerek grup iç puantaj sıralaması yapılır Oluşan yeni iç puantaj  play- off genel sıralamasına esas olacaktır.
 4. D) Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a)Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

 1. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
 2. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

 1. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 2. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
 3. b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; ikili, üçlü averaj hesaplaması yapılarak:
 4. Bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
 5. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

 1. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

 1. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

 1. E) EMF gerekli gördüğü hallerde lig başlamadan evvel ilan edilmek kaydı ile gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.
 2. F) Play-off maçları eşleşmeleri :

A1-D4

A2-D3               A1-D4 /A3-D2

A3-D2                                               A1-D4/A3-D2  –  A2-D3/A4-D1

A4-D1               A2-D3/A4-D1                                                                FİNAL

B1-C4                                                B1-C4/B3-C2  –  B2-C3/B4-C1

B2-C3               B1-C4/B3-C2

B3-C2

B4-C1               B2-C3/B4-C1

Şeklinde gerçekleştirilecektir.

MADDE 8: MÜSABAKALARIN GÜN VE SAATLERİNİN BELİRLENMESİ 

EMF yetkili kurullarınca her hafta Salı günleri yapılacak toplantılar sonucunda müsabakaların gün, yer ve saatleri  :takımlar arasında  karşılıklı  mutabakata varılarak ilan edilecektir.

MADDE 9: FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

 1. A) EMF ye bağlı dernekler her yıl ligin başlamasına 15 gün kala takım kadrolarını bildirirler. EMF ligde top oynayacak futbolcuların oynayıp oynamayacaklarını yaş ve lisans kriterlerini göz önünde tutarak değerlendirir.Normal şartlarda (1977 Doğumlu dahil) 40 yaş ve üstü her futbolcu ligde top oynama hakkına sahiptir.
 2. B) Takımların belirlenen kadrolarındaki futbolculara EMF tarafından Lisans düzenlenir. Takımlar düzenlenen Lisansları maç öncesi hakem heyeti ile saha komiserine ibraz etmek zorundadırlar.

MADDE 10: MÜSABAKA KADROLARI 

 1. A) Bir takım 9 (dokuz) futbolcudan daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz.
 2. B) Müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmak üzere 11 (on bir) futbolcu ve en fazla 7 (Yedi) yedek futbolcunun bulunduğu müsabaka isim listesinin imzalanarak hakeme ibraz edilmesi zorunludur.
 3. C) Müsabaka isim listeleri imzalanıp onaylandıktan sonra en geç müsabaka başlayana kadar aşağıdaki haller haricinde isim listesinde değişiklik yapılamaz.
 4. a) İlk 11 de yazılı olan futbolculardan herhangi biri beklenmeyen bir sakatlıktan dolayı oyuna çıkamaz ise 9 yedek oyuncudan herhangi biri ile yer değiştirebilir. İlk 11’e giren yedek oyuncu yerine isim listesinde olmayan başka bir oyuncu alınır. Oyuncu değişiklik sayısında herhangi bir düşüş yapılmaz. Oyun içerisinde 9 oyuncu değişiklik hakkı bulunur.
 5. b) İsim listesindeki yedek oyunculardan herhangi birinin beklenmeyen sakatlık dolayısıyla oynayamaması durumunda, isim listesinde bir değişiklik yapılmaz. .
 6. D) İlgili müsabaka statüsünde aksi belirtilmediği takdirde, müsabaka isim listesini sahaya girebilecek yönetici, bu olmadığı takdirde teknik sorumlu, yoksa antrenör veya takım kaptanı imzalayabilir.
 7. E) Müsabakadan önce ibraz edilen müsabaka esame listesi ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenir ve uygunlukları kabul edilerek kulüp yetkililerince imzalanır.Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, liste üzerinde yazı ile belirtilir ve karşı tarafa okutularak imzalattırılır.
 8. F) Müsabaka isim listesinde 11 (On bir) futbolcu yazılmasına rağmen en az 9 (dokuz) futbolcu ile müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler.

 MADDE 11 : OYUNCULARIN DEĞİŞTİRİLMELERİ VE İHRAÇLARI 

 1. Oyun esnasında sakatlanan veya değiştirilmek istenen bir oyuncu çıkıp yedek kadrodaki oyuncu ile değiştirilebilir. Bu değişiklik sayısı en fazla 7 ile sınırlıdır. Maç esnasında oyunda olan veya olmayan bir sporcu küfür, kasıtlı sakatlama faaliyetinde bulunursa hakem tarafından ihraç edilebileceği gibi EMF tarafından cezalandırılabilir. Sözlü hakaret ve kasıtlı sakatlamalarda süresiz ihraca karar verilebilir.

 MADDE 12: TRANSFER İŞLEMLERİ 

 1. A) EMF ye kayıtlı her sporcu bir takımdan diğerine transfer olabilir. Transfer işlemleri sezon sonunda olmak üzere 1 defa yapılabilir. Bir oyuncu aynı sezon içinde birden fazla takımda oynayamaz veya transfer olamaz..
 2. B) Sezon sonunda futbolcunun başka bir takımda oynamak istemesi halinde futbolcunun sağlık raporlarının ve yazılı muvafakat namesinin olduğu takım hak sahibi olacaktır. Aksi hallerde futbolcu o sezon diskalifiye edilecektir.
 3. C) Futbolcular muhakkak dernek üyesi yapılacak ve dernek üye no.ları EMF ye bildirilecektir.
 4. D) Sezon boyunca filiz lisans çıkartılabilecektir.
 5. E) Kulüpler arası transferlerde futbolcunun eski takımıyla barış ve centilmenlik çerçevesinde birikmiş aidat ve borçlarını ödeyerek, üstünde bulunan forma eşofman gibi spor malzemesini iade ederek ayrılması esastır.
 6. F) Yukarıda belirtilmiş şartların yerine getirilmesi sonucunda eski takımının vereceği muvafakat nameyi EMF ye ibraz edemeyen sporcuya yeni takımı adına lisans çıkarılmaz.
 7. G) Herhangi bir nedenle muvafakat name vermeme durumu sadece bir sezon için geçerlidir. Sporcu bir sezon sonra istediği takımda oynayabilir.
 8. H) Sporcunun vecibelerini yerine getirdiği fakat çeşitli nedenlerle muvafakat name alamadığı durumlarda keyfiyet sporcunun EMF yönetimine müracaatını  müteakiben  EMF yetkili kurullarınca kanuni süresi içinde karara bağlanır. Karar kesindir.İtiraz edilemez.
 9. I) Eski kulübünden ayrılarak yeni bir takım kuran sporcu ve yöneticiler içinde eski takımından muvafakat name almak durumu geçerlidir.

MADDE 13: FEDERASYON HARCAMALARINA ESAS GELİRLER 

Federasyon gelirleri aidat, reklam, bağışlar, sponsorluk ücretleri, cezalar ve itiraz ücretlerinden oluşur. Elde edilen bu gelirler federasyon amacı için harcanmak üzere irat kayıt edilir. Yapılacak harcamaların Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve karar alınması zorunludur.

MADDE 14: GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN  TAMAMLANAMAMASI

A)-Müsabaka hakemi;

a)Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,

b)Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya müdahaleleri sonucunda müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,

hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu hallerde EMF yetkili kurulları, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir.

 1. c) Ev sahibi takım her türlü güvenlikten sorumludur.
 2. d) Hakemin müsabakayı tatil etme sebebi maç raporunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 3. e) Hükmen yenik sayılma kararı için esas olan ihlali gerçekleştiren takımın tespit edilmesidir. Bunun için EMF gerek gördüğü takdirde  şahit,gözlemci ,seyirci ve yöneticilerden bilgi alabilir.                                                                                     MADDE 15 :
 4. HÜKMEN YENİK SAYILMALAR

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir;

 • A) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 7 (yedi) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.),
 • B) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,
 • C) Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması,
 • D) Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi, (itiraza binaen)
 • E) 40 yaşından küçük futbolcu oynatılması,
 • F) Statü ve talimatlarla izin verilen haller dışında, profesyonel lig ve kupa müsabakalarında halen oynayan amatör veya profesyonel futbolcunun oynatılması,
 • G) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması,
 • H) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,
 • I) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun müsabaka isim listesine yazılması,
 • J) Profesyonel futbolcu oynatılması.
 • K) E.M.F.kurulları hükmen mağlubiyet dışında diğer tedbir ve cezaları uygulamakta serbesttir.

 

MADDE 16 :HÜKMEN MAĞLUBİYET SÜRECİNDE UYGULANACAK USUL ve SONUÇLARI 

Hükmen yenik sayılma hallerinde kararın kulübe açıklanmasından itibaren 3 gün içinde EMF hesabına 100 Tl. yatırılarak Banka makbuzu ve yazılı dilekçe EMF ye itiraz edilebilir.Yapılan itirazın EMF yetkili kurullarınca araştırılmasını müteakip on beş gün içinde itiraz eden kulübe gerekçeli karar bildirilir.Verilen karara itiraz edilemez..

MADDE 18 – PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME 

Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve tüm turnuvalardan men edilir.

 1. a) Müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere EMF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bu ceza 2016-2017 sezonu için 1000 Tl olacaktır.

Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılır. Bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar..

b)Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun sahadan çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.

Müsabakanın tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca takımın, galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil edilir.

Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların tescilli olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan tenzili dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.

c)Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler, iki takımın futbolcuları tarafından yapılmışsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Eğer anılan eylemler yalnız bir takım futbolcuları tarafından meydana getirilmişse futbolcuların tescilli olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir.

Puanları tenzil edilen takımların puanı bulunmuyorsa, takımlar eksi puanla devam ederler.

Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların tescilli olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan puan indirme cezası dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.

ç) Sahaların içinde veya dışında kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede ciddi olaylar meydana gelmesi halinde, anılan maddede yer alan yaptırımlara ek olarak; bir sezonda olayları meydana getiren taraftarların kulübüne ilk ihlalde hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. Aynı ihlalin bir sezonda ikinci defa meydana gelmesi halinde hükmen mağlubiyet kararının yanı sıra ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Aynı ihlalin bir sezonda üçüncü kez meydana getirilmesi halinde, ikinci ihlalin yaptırımlarına ek olarak, takımın sezon sonuna kadar yapacağı müsabakaların iptal edilmesine ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya alt lig bulunmaması halinde bir sezon süreyle lige alınmamasına karar verilebilir.

MADDE 18: MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ 

 1. A) EMF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları,EMF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
 2. B) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile tespit edilir.
 3. C) EMF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.
 4. D) Müsabaka sonucunu etkileme eylemi, müsabakanın sonucunun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sair talep hakkı vermez.

 MADDE 19 :MÜSABAKA HAKEMLERİ 

 1. A) Master lig müsabakalarında, hakem ve iki yardımcı hakem görevlendirilir . Müsabakalar için hakem ve yardımcı hakem olarak görevlendirilen kişiler İl Hakem Kurulu’nun talimatlarının gerektirdiği saatte müsabaka yerinde bulunmak zorundadır.

Herhangi bir mazeret nedeniyle hakem müsabaka saatinde gelmediği veya müsabaka

esnasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldığı takdirde, Merkez Hakem Kurulu’nun o sezon için uygulama talimatı gereği kıdemli yardımcı hakem, hakemin yerine görev yapar.

Müsabaka başlamadan önce hakem yerine geçen kıdemli yardımcı hakemin yerine İl Hakem Kurulu Talimatları gereği yeni bir yardımcı hakem atanabilir. Müsabaka başladıktan sonra bir yardımcı hakemin herhangi bir nedenle müsabakaya devam edememesi halinde  müsabakaya bir yardımcı hakemle devam edilir. Müsabaka başlamadan önce herhangi bir nedenden dolayı bir hakem ve iki yardımcı hakemden oluşan hakem üçlüsü teşkil edilemediği takdirde müsabakaya başlanmaz.

                                                                                                                                                                                MADDE 20: HAKEMLERİN YETKİLERİ 

 1. A) Hakemler görevlerini Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na ve Merkez Hakem Kurulu’nun çıkarmış olduğu Hakem, Yardımcı Hakem ve Dördüncü Hakem El Kitabı’na uygun olarak yaparlar. Ancak, görevlerini ifa ederlerken neden olabilecekleri sakatlık, zarar ve kayıplardan hukuken sorumlu tutulamazlar.
 2. B) Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları kesindir.

MADDE 21: KADROLARA, OYUNCULARA ve LİSANSLARA YÖNELİK İTİRAZLAR 

 1. A) Bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen haller ve usuller dışında kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar, müsabaka başlamadan önce yapılır ve müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılamaz. Ancak ilk on birde yer alan futbolcular açısından devre arasında eksik kadro ile sahaya çıkan, oyuncu değişikliği yapan takımlara sonradan girecek futbolcuları açısından karşı tarafın itirazı o anda hakem tarafından dinlenir ve belirlenir.

Müsabakalara yapılan itirazlar EMF tarafından karara bağlanır. Kararın kulüplere tebliğinden itibaren üç gün içinde itiraz edilebilir.

B)Müsabaka isim listesine müsabaka öncesi veya sırasında itiraz edilmemiş olsa dahi ,daha sonra öğrenilebilecek hususlar nedeniyle en geç üç gün içinde itiraz edilebilir.EMF ye yapılacak itirazların yazılı ve geçerli nedenlere sahip olması zorunludur.EMF yetkili kurullarınca itiraza en geç üç gün içinde cevap verilerek itirazın sonucu derhal yerine getirilir.İtiraz için bedeli EMF 100 Tl. olarak belirlemiştir.                                                                           MADDE 22:MÜNFERİT HUSUSLAR.                                                                             A)Maçlar 40 dakikalık iki devre halinde oynanacaktır

 1. B) Üye kulüpler yıl içinde EMF tarafından düzenlenecek yemek. tören ve diğer sosyal faaliyetlere azami katılım sağlamalıdır. Geçerli sebep olmaksızın katılmama halinde uygulanacak muhtelif yaptırımları kabul etmiş sayılırlar.
 2. C) Forma renklerinin aynı olması durumunda ev sahibi takım farklı forma giymek durumundadır.
 3. D) Her takım kendi su ihtiyacını karşılayacaktır.
 4. E) Takımlar tescillenmiş forma renklerini ve logolarını EMF ye bildireceklerdir. Takımlar yaptıracakları formaların sol kolunda EMF logosunu kullanacaklardır.
 5. F) Müsabakalar sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek sakatlıklardan, sağlık problemlerinden ve toplumsal olaylar sonucunda oluşabilecek yaralanmalardan EMF sorumlu tutulamaz.Bu husus katılım evraklarında açıkça belirtilecektir.
 6. G) Takımlar sezon öncesinde EMF ye içinde:

Ek-a )Kulüp katılım sözleşmesi

Ek-b )Sporcu isim listesi sınırsız,

Ek-c) Sporcu bilgi form , Sağlık Raporu ve Taahhüt nameleri

Ek- d) Yeni çekilmiş 2 adet  renkli sporcu resmi

Ek-f) Kimlik kartı ve ehliyet renkli fotokopisi 2 adet

Ek-g) Katılım bedeli banka dekontu :

Bulunan bir dosya hazırlayarak teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri zamanında ibraz etmeyen takımlar Lig planlamasına dahil edilmeyecektir.

 1. H) Lig bitimini müteakiben Nisan Mayıs ayları içinde sezon şampiyonlarının katılacağı Masterler Kupası, ardından diğer bölge lig şampiyonlarının davet edileceği Türkiye Masterler Şampiyonası düzenlenecektir. Takımların bu organizasyonlardaki yolculuk ve konaklama masrafları kendilerine ait olacaktır. Bu organizasyonlara katılım zorunludur.Geçerli mazeretler EMF yönetim kurulunca görüşülüp karara bağlanacaktır.
 2. I) Ligimize ilk defa katılacak takımlar bir seferliğine mahsus olmak üzere 3000 Tl giriş bedeli ödeyecektir.
 3. K) Ligimizdeki diğer takımlarımız ise 2016-2017 sezonu için  1500  Tl katkı payı ödeyecektir.
 4. L) 2017-2018 sezonundan itibaren gruplarında ilk 4 (dört) sırayı alan takımların Süper ligi, diğer takımların ise Elit ligi oluşturması gerçekleştirilecektir.2017 -2018 sezonundan itibaren yeni katılan takımlar Elit ligden başlayacaktır.
 5. M) Bu uygulama sonucunda Süper ligde gruplarını son  3(üç) sırada bitiren takımlar    Elit lige düşerken ,Elit ligde ilk  3(üç) sırayı alan takımlar Süper lige çıkacaktır.
 6. N) Müsabakalarda lig boyunca matbu ve standart EMF evraklarının dışında evrak kullanılmayacaktır.
 7. O) Takımlar herhangi bir konuya itiraz veya şikayet ederken muhakkak çözüm önerisini de EMF ye sunacaklardır. Çözüm önerisi bulunmayan itiraz ve şikâyetler işleme konulmayacaktır.
 8. P) EMF tarafından oluşturulacak muhtelif icra kurullarının dostluk, arkadaşlık ve sportmenlik ortamı içersinde objektif, adilane ve tarafsız olarak faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.
 9. R) Sezon boyunca müsabakalarda TFF gözlemcisi görevlendirilecektir.

S)İş bu talimat yayınlandığı andan itibaren bütün takımlarımız tarafından tebellüğ ve kabul edilmiş sayılı

Cevdet Yıldırım

Reklamlar

2 Responses to Masterler, Müsabaka Genel Talimatı

 1. Enigma dedi ki:

  hayırlı olsun.

  Liked by 1 kişi

 2. Superduque777 dedi ki:

  başarılar

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: